Sekretesspolicy

Cookies

Denna webbplats använder sig av ”cookies” för att samla in icke-personlig information från besökare online, för att kunna förbättra besökarnas upplevelse och för underlätta deras navigering på webbplatsen. Cookies är små filer som lagras på en dators hårddisk. Webbplatser kan använda cookies för att känna igen återkommande besökare, spåra användares beteenden och sammanställa information som möjliggör en förbättring av innehållet. Om en besökare inte vill att information ska samlas in via cookies, så tillåter de flesta webbläsare besökaren att kunna avvisa cookies.

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). En lag vars syfte är att skydda privatpersoners integritet. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. JuLash informerar här hur vi behandlar personuppgifter.

Vilka uppgifter avses?
Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Personuppgifter som du lämnar i samband med upprättande av eller löpande under en förbindelse mellan dig och ett företag eller organisation som använder sig av JuLash för distribution av försändelser. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som JuLash samarbetar med.

Vem ser mina personuppgifter?
Endast de anställda på JuLash som behöver ha tillgång till uppgifter om användaren för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dessa.

Som JuLash användare har du rätt att en gång per kalenderår utan kostnad får information om JuLashs användning av dina personuppgifter. Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering, eller borttagning av uppgifter, kontakta oss genom e-post till kontakt@julash.se